BAŞHAN TARIM A.Ş.

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU İÇİN

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimize ait www.bashan.com.tr adresindeki iletişim formunu dolduran kişilerin; adı soyadı e-mail adresi, telefon numarası, mesaj konusu ve içeriği kaydedilmektedir. Kaydedilen bu kişisel veriler; talep ve şikâyetlerin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Elektronik ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmakta ve bu çalışanlar, gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin  Mersin - Adana Karayolu Üzeri Emek Mh. Atatürk Blv. No:18 Karacailyas / Mersin posta adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden web@bashan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.